لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۵۶۱ تا ۵٬۵۸۰ مورد از کل ۵٬۸۷۳ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
مطالعه عددی جابجایی ترکیبی نانوسیال در یک کانال افقی با سه منبع حرارتی مجزا روی دیواره پائینینوزدهمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2011بیرجندقنبر علی شیخ زاده,حمید تیموری ,علی ضامن مقصودی ,امیرحسین نیرومند
Study of MHD free convection heat and mass transfer of Alomina/water Nanofluid from a vertical surface embedded in a non-Darcy porous mediumAsian Nano Congress 2015کیشقنبر علی شیخ زاده,حنانه قاسمی توچایی,علی عارف منش
Study of MHD free convection heat and mass transfer of Alomina/water Nanofluid from a vertical surface embedded in a non-Darcy porous mediumAsian Nano Congress 2015کیشقنبر علی شیخ زاده,حنانه قاسمی توچایی,علی عارف منش
Numerical study of convective heat transfer of ZnO/Water and ZnO/EG Nanofluid in the concentric tube heat exchanerAsian Nano Congress 2015کیشمحمد پورجعفرقلی,قنبر علی شیخ زاده
Heat and mass transfer and fluid flow of a nanofluid over a shrinking sheetAsian Nano Congress 2015کیشمحمد پورجعفرقلی,قنبر علی شیخ زاده
محاسبه ی فاصله ی بهینه ی تغییر قطرهای ناگهانی متناوب توسط شبیه سازی جریان گاز متان در لولهششمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفتاصفهانمهدی مسلمی,قنبر علی شیخ زاده
مقایسه اثر مدل براونی و خواص ثابت بر انتقال حرارت و افت فشار جریان آشفته نانوسیال در لولهششمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفتاصفهانعلیرضا آقائی,قنبر علی شیخ زاده,مسیح شکرآمیز
آنالیز انتقال حرارت در سیستم های پکیج های حرارتی با اتاقک احتراق بستهاولین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتیتهرانقنبر علی شیخ زاده,امین تاج دانی
بررسی تاثیر طول منبع گرمایی بر انتقال حرارت جابه جایی ترکیبی نانوسیال در یک محفظه ی درب متحرکبیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2015تهرانقنبر علی شیخ زاده,فریبا فرجی نیگجه,محمود عباس زاده
بررسی تاثیر جنس نانوذرات بر روی جا‌به‌جایی طبیعی نانوسیال اطراف یک منبع حرارتی داخل یک محفظه مربعیبیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2015تهرانقنبر علی شیخ زاده,مهدی ملامهدی
بررسی روش بهینه‌ی خنک کاری در یک محفظه مربعی پر شده با نانوسیال آب-اکسید آلومینیوم در حضور میدان مغناطیسیبیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2015تهرانقنبر علی شیخ زاده,مهدی ملامهدی,مهشاد اسماعیلی
تحلیلی بر فضای سبز شهری و مصرف آب نمونه موردی شهر اصفهانهمایش ملی فضای سبز کم آب /کاشانکاشانیونس غلامی,علی کریمپور
نقش اقتصادی قنات در توسعه کاربری های فضای سبز شهری نمونه موردی قنات قصبه شهر گنابادهمایش ملی فضای سبز کم آب /کاشانکاشانیونس غلامی
تحلیل و ارزیابی منابع آبی و نقش آن در توسعه استان چهارمحال و بختیاری'همایش ملی تدبیر در توسعه استان چهارمحال و بختیاریشهرکردیونس غلامی,گشتاسب کیانی,زهرا سلیمانی,محمد صالحی
توانسنجی منطقهای برای برنامهریزی توسعهای(نمونه موردی سکونتگاههای شهری استان چهارمحال و بختیاری('همایش ملی تدبیر در توسعه استان چهارمحال و بختیاریشهرکردیونس غلامی,گشتاسب کیانی,زهرا سلیمانی,محمد صالحی
تحلیلی فضایی بر تحولات جمعیتی با تأکید بر استان چهارمحال و بختیاری'همایش ملی تدبیر در توسعه استان چهارمحال و بختیاریشهرکردیونس غلامی,گشتاسب کیانی,زهرا سلیمانی فارسانی,محمد صالحی
مروری بر هیدروژئومورکارست استان کرمانشاهاولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی(ICGS2015)شیرازسیدحجت موسوی,حسین گشول
Best proximity point theorems for p-cyclic Meir-Keeler contraction set-valued mapسومین کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی و بهینه سازیاصفهانزینب سلطانی رنانی
تأثیر زمینه گرایی تاریخی در ایجاد حس مکان مطالعه موردی:محله جماله اصفهانهمایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سومتهرانفرشاد یوسفی,احمد دانایی نیا,حمید رضا فرشچی
تأثیر زمینه گرایی تاریخی در ایجاد حس مکان مطالعه موردی:محله جماله اصفهانهمایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سومتهرانفرشاد یوسفی,احمد دانایی نیا,حمید رضا فرشچی