لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۴۰۱ تا ۵٬۴۲۰ مورد از کل ۵٬۵۲۷ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
ارائه روشی برای کاهش زمان ضرب ماتریسهای بزرگ در بستر سیستم های توزیع شده با استفاده ازتکنولوژی MSMQاولین کنفرانس ملی فنآوری اطلاعات و ارتباطاتتهرانحسن ضیافت,سید مرتضی بابامیر
بررسی کارایی استفاده از الگوریتم ژنتیک برای جستجو در درخت بازی شطرنجهشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتمشهدهوتن دهقانی,سید مرتضی بابامیر
Makespan Improvement of PSO-based Dynamic Scheduling in Cloud Environmentبیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایرانتهرانازاده خلیلی اردلی,سید مرتضی بابامیر
آزمون افراز فضای ورودی مبتنی بر توصیف رسمیدومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فنآوری اطلاعاتتبریزمهشید هلالی مقدم,سید مرتضی بابامیر
بررسی عددی تاثیر نوع و شکل نانو ذره در انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه مربعی مانع دار با استفاده از روش شبکه بولتزمندومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمیتهرانعلی اکبر طاهری,احمدرضا رحمتی
بررسی تاثیر تغییرات زاویه شیب محفظه¬ بر جابجایی طبیعی جریان هیدرودینامیک¬مغناطیسی به روش شبکه بولتزمنبیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایرانتهراناحمدرضا رحمتی,امین نجارنظامی
تکنیک های جمع آوری آب باران به عنوان تیمارهای سبز با کاربرد دوگانه منبع تامین آب و کاهش میزان سیل ..همایش ملی محیط زیست و صنعت سبزاصفهانسیامک دخانی,آرش مهدوی
بررسی و ارزیابی استراتژی های حفاظتاز منابع اب در فضای سبزاولیه همایش ملی فضای سبز کم آب کاشان،کاشانمحمود دره رودی,سیامک دخانی
بررسی امکان استفاده سطوح بزرگراهها، بلوارها و خیبانها در تکنیکهای جمع آوری آب ) Rain Water Harvesting( باران به منظور استفاده در فضاهای سبز مجاور آنهاولیه همایش ملی فضای سبز کم آب کاشان،کاشانسیامک دخانی,رضا قضاوی
بررسی امکان استفاده سطوح بزرگراهها، بلوارها و خیبانها در تکنیکهای جمع آوری آب ) Rain Water Harvesting( باران به منظور استفاده در فضاهای سبز مجاور آنهاولیه همایش ملی فضای سبز کم آب کاشان،کاشانسیامک دخانی,رضا قضاوی
پدیده خشکسالی وراهکارهای برون رفت از بحران آب با استفاده از آب های نامتعارف )منطقه مورد مطالعه دشت شهرکرد(کنفرانس ملی جغرافیا گردشگری منابع طبیع و توسعه پایدارتهرانمسلم مرادی گوزلکی,سیامک دخانی
مکان یابی مناطق مناسب جمع اوری آب باران جهت اصلاح مراتع4th intetnational conference on environmental challenges and dendrobronologyساریمصیب فراشی,کریم سلیمانی,محمود رایینی,سیامک دخانی
مکان یابی مناطق مناسب جمع اوری آب باران جهت تغذیع آب زیر زمینیهمایش ملی بهینه سازی مصرف آبگرگانمصیب فراشی,کریم سلیمانی,محمود رایینی,سیامک دخانی,نعمان تیموری
مطالعه توانهای ژئومورفوتوریستی کویر سیرجان با استفاده از مدل پرالونگاولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاکهمدانمحسن پورخسروانی,سیدحجت موسوی,ظیبه محمودی محمدآبادی
مقایسه عملکرد لرزه¬ای قابهای مهاربندی شده ضدکمانش مرکب و ضدکمانش متداولدومین کنفرانس ملی زلزلهقزوینمهدی البرزی ورکی,حسین تحقیقی
مطالعه و ارزیابی دقت روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در تعیین بازتاب لرزه‌ای سازه‌ها در ساختگاه حوزه نزدیک و دور از گسل7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineeringتهرانسیدسردار سیدقادری مکری,حسین تحقیقی
بررسی رفتار لرزه ای مهاربازویی و کمربندخرپایی به عنوان سیستم مقاوم جانبی برای ساختمان های بلند فولادی7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineeringتهرانمحمدحسین محمدخانی,حسین تحقیقی
تحلیل عددی پل‌های بزرگراهی در برابر مولفه قائم زلزلهچهارمین کنفرانس بین المللی پلتهرانمجتبی نوروززاده قالهر,حسین تحقیقی
بازتاب لرزه¬ای غیرخطی درگروه شمع واقع در خاک¬ لایه¬ای با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش کینماتیکیدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمرانتبریزمجید شبخوان,حسین تحقیقی
ارزیابی عددی تاثیر جابجایی گسل امتداد لغز بر بازتاب خطوط لوله فولادی مدفوندهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمرانتبریزمحسن داودی مقدم,حسین تحقیقی