لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۳۰۱ تا ۵٬۳۲۰ مورد از کل ۵٬۵۲۷ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
تاثیر عصاره استونی میوه انار بر سلولهای سرطانی PC-3دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393ملایرمجید تفریحی,روح اله نخعی سیستانی
Analysis of the expression of heat shock protein Hsp90 in response to polymeric nano-cucrcumin on gastric cancer cell line (AGS)سیزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایراناردبیلعلی رضا پناهی,مجید صادقی زاده,روح اله نخعی سیستانی
پایداری نانولوله¬های کربنی دو جداره تحت بارهای ترکیبی خمشی، محوری و شعاعی واقع در محیط الاستیکیازدهمین کنفرانس هوافضای ایران Aero 2012تهرانعلی قربانپور,زهرا خدامی مرقی,سعید امیر,علیرضا شجری ,محمدشریف زارعی
پایداری نانولوله¬های کربنی دو جداره تحت بارهای ترکیبی خمشی، محوری و شعاعی واقع در محیط الاستیکیازدهمین کنفرانس هوافضای ایران Aero 2012تهرانعلی قربانپور,زهرا خدامی مرقی,سعید امیر,علیرضا شجری ,محمدشریف زارعی
پایداری پیچشی مخازن استوانه¬ای جدار نازک تقویت شده توسط نانولوله¬های کربنییازدهمین کنفرانس هوافضای ایران Aero 2012تهرانعلی قربانپور,محمدشریف زارعی,مائده حسامی,سعید امیر,سیده فرزانه موسوی
پایداری پیچشی مخازن استوانه¬ای جدار نازک تقویت شده توسط نانولوله¬های کربنییازدهمین کنفرانس هوافضای ایران Aero 2012تهرانعلی قربانپور,محمدشریف زارعی,مائده حسامی,سعید امیر,سیده فرزانه موسوی
کمانش محوری نانو مخروط کربنی دو جداره بر بستر الاستیک نوع پاسترناکیازدهمین کنفرانس هوافضای ایران Aero 2012تهرانعلی قربانپور,محمدشریف زارعی,مریم رضایی,مائده حسامی,مریم شکروی
بررسی انتشار موج غیر محلی الکتروترمال در نانولوله¬های دوجداره نیترید بور حاوی جریان سیال قرار گرفته بر بستر پاسترناکیازدهمین کنفرانس هوافضای ایران Aero 2012تهرانعلی قربانپور,مریم شکروی,سعید امیر,محمدشریف زارعی
بررسی انتشار موج غیر محلی الکتروترمال در نانولوله¬های دوجداره نیترید بور حاوی جریان سیال قرار گرفته بر بستر پاسترناکیازدهمین کنفرانس هوافضای ایران Aero 2012تهرانعلی قربانپور,مریم شکروی,سعید امیر,محمدشریف زارعی
کمانش ورق دایره¬ای نانو کامپوزیت پیزوالکتریک تحت بار الکترترمو مکانیکیازدهمین کنفرانس هوافضای ایران Aero 2012تهرانعلی قربانپور,مرتضی لطیفی,شهروز شمس,علی حق شناس
ارتعاشات غیر خطی پوسته پیزوالکتریک تحت جریان سیالبیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2012شیرازعلی قربانپور,علیرضا شجری ,سعید امیر,وحید عطابخشیان
ارتعاشات غیر خطی پوسته پیزوالکتریک تحت جریان سیالبیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2012شیرازعلی قربانپور,علیرضا شجری ,سعید امیر,وحید عطابخشیان
Investigation of Electro-thermal transverse vibration of DWBNNRs conveying fluidبیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2012شیرازعلی قربانپور,مریم شکروی,سعید امیر,محمدشریف زارعی
Investigation of Electro-thermal transverse vibration of DWBNNRs conveying fluidبیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2012شیرازعلی قربانپور,مریم شکروی,سعید امیر,محمدشریف زارعی
تاثیر حرارت بر انتشار موج پیچشی در نانولوله¬های چند جداره نیترید بور آرمچیر حاوی جریان سیالبیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2012شیرازعلی قربانپور,محمد عبدالهیان
Nonlinear Thermo-Nonlocal Vibration of Annular Graphene Sheet on Visco Pasternak Foundation by DQ ApproachInternational conference on modern application of Nanotechnologyمینسکعلی قربانپور,سید محمد جواد معبودی نوش ابادی ,سعید امیر,سیدحامد حقیقی قمصری ,حسن فریدفر
Nonlinear Thermo-Nonlocal Vibration of Annular Graphene Sheet on Visco Pasternak Foundation by DQ ApproachInternational conference on modern application of Nanotechnologyمینسکعلی قربانپور,سید محمد جواد معبودی نوش ابادی ,سعید امیر,سیدحامد حقیقی قمصری ,حسن فریدفر
Thermal Effect on the Nonlocal Torsional Buckling of Double-Walled Carbon Nanotube Embedded in Pasternak FoundationInternational conference on modern application of Nanotechnologyمینسکعلی قربانپور,محمدشریف زارعی,سعید امیر
Thermal Effect on the Nonlocal Torsional Buckling of Double-Walled Carbon Nanotube Embedded in Pasternak FoundationInternational conference on modern application of Nanotechnologyمینسکعلی قربانپور,محمدشریف زارعی,سعید امیر
کیهان‌شناسی کوانتومی بر مبنای معادله ویلر-دوویت در کیهان میلنچهارمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌هاتهرانفرهاد زمانی، مرجان کیومرثی‌پور