لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۳۰۱ تا ۵٬۳۲۰ مورد از کل ۵٬۸۷۴ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
رابطه بین سلامت روان و تاب آوری در دین پژوهاندومین کنگره بین المللی علوم رفتاریتهرانفریبرز صدیقی ارفعی,مهدی شیخ الاسلامی,مریم نادی راوندی
بررسی و مقایسه توالی حافظه بینایی – ترسیمی دانش آموزان دارای اختلال نارسایی خوانی با دانش آموزان دارای اختلال ریاضی پایه ابتداییهمایش ملی توانمندسازی فردی- اجتماعی افراد با نیازهای ویژهقائناتمحمد صادق میرعلی,صدیقه چشم براهی,فریبرز صدیقی ارفعی
بررسی مخاطرات فرآیندی واحد تامین آب Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از تکنیک HAZOPچهارمین کنفرانس ملی مهندسی فرآیند، پالایش، پتروشیمیتهرانوحید عزیزنژاد,کاوه رضائی,علی چنانی,محمدرضا مزدیان فرد,هدایت الله شریعتی مهر
بررسی کیفیت زندگی شهروندان ساکن بافت قدیم شهر کاشانهمایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهریکاشانمحسن نیازی,الهام شفایی مقدم
بررسی کیفیت مکان با محوریت حافظه تاریخی شهروندان در بافت های فرسوده (بافت حاجی در شهر همدان) با توجه به طرح های اخیر بهسازی و نوسازی در سیاست های شهری امروزهمایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهریکاشانمحسن نیازی,محسن شاطریان,سیما خزائیان
بررسی کیفیت مکان با محوریت حافظه تاریخی شهروندان در بافت های فرسوده (بافت حاجی در شهر همدان) با توجه به طرح های اخیر بهسازی و نوسازی در سیاست های شهری امروزهمایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهریکاشانمحسن نیازی,محسن شاطریان,سیما خزائیان
تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی سرمایه اجتماعی به مثابه مؤلفه کلیدی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتچهارمین کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفتتهرانمحسن نیازی
بررسی تأثیر راهبرد مشارکت اجتماعی شهروندان در پیشبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتچهارمین کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفتتهرانمحسن نیازی,طاها عشایری
شهروندی و رفاه اجتماعیدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیتهرانمحسن نیازی,محمد کارکنان نصرآبادی
جامعه شناختی آسیبهای اجتماعی از منظر قرآن کریمدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیتهرانمحسن نیازی,مرتضی جعفرپوربرزکی,محمد کارکنان نصرآبادی
تحلیلی بر تأثیر ازدواج خویشاوندی بر معلولیت فرزند و میزان رضایت از زندگیاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایرانتهرانمحسن نیازی,محمد کارکنان نصرآبادی,الهام شفایی مقدم
بررسی و معرفی گیاهان رنگرزی منطقه اصفهان به عنوان یکی از منابع طبیعی به منظور استفاده در فرش دستبافکنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهرانعارف جهانگیری,محسن نیازی,حسن خاتمی
نقش آینده پژوهی در برنامه ریزی استراتژیکاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایرانتهرانمحدثه قبایی ارانی,محسن نیازی
تاملی بر نقش آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء سطح یادگیریسومین همایش مجازی ره آوران آموزشتهرانمحمد نورمحمدی نجف آبادی,فریبرز صدیقی ارفعی
بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت همگانیاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایرانتهرانمحسن نیازی,محدثه قبایی ارانی,علیرضا اقبالیان آرانی
تحلیل جامعه شناختی تأثیر معلولیت بر سلامت اجتماعی و روانی خانوادهاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایرانتهرانمحسن نیازی,محمد کارکنان نصرآبادی
تاثیرات منفی فضای مجازی بر هویت دینی نسل جوان و نوجوانکنفرانس ملی روان شناسی و علوم رفتاریتهرانسارا افشار,فریبرز صدیقی ارفعی
نقش سبک زندگی در گرایش به مصرف مواد مخدرکنفرانس ملی روان شناسی و علوم رفتاریتهرانسارا افشار,فریبرز صدیقی ارفعی
بررسی پدیده شهرنشینی و پیامدهای آن در کشورهای جهان سوم بر اساس تئوری های جامعه شناختیاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایرانتهرانمحسن نیازی,موسی سعادتی,حسن منتظری خوش,محمد مهدی پور
تاملی بر اثار اخلاقی فضای مجازی بر خانواده, اسیب هاو راهکارهاهشتمین همایش علمی دفتر همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورشتهرانمحمد نورمحمدی نجف آبادی,فریبرز صدیقی ارفعی,ابراهیم یاوریان