لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۳۶۱ تا ۵٬۳۸۰ مورد از کل ۵٬۵۲۷ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Electro-Mechanical Nonlinear Vibration of Pasternak Coupled DWBNNTs Based on Nonlocal Piezoelasticity Theory by Euller-Bernuli Beam TheoryThe 22nd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014hi,hcعلی قربانپور,سعید امیر,علیرضا عطائی کچوئی
Electro-Mechanical Nonlinear Vibration of Pasternak Coupled DWBNNTs Based on Nonlocal Piezoelasticity Theory by Euller-Bernuli Beam TheoryThe 22nd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014hi,hcعلی قربانپور,سعید امیر,علیرضا عطائی کچوئی
NATURAL GAS COMBUSTION MODELING - A CASE STUDY OF BIDBOLAND GAS REFINARYدومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمیتهراناحمدرضا رحمتی,امین جهانی
شبیه سازی جریان داخل یک میکرو کانال با استفاده از مدل لغزشی لانگمویربیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2015تهراناحمدرضا رحمتی,رامین احسانی
Nonlinear buckling of orthotropic DLGSs coating with Zno layers using DQMScience and Research Pioneers Institute (www.srpioneers.org) 2nd International Conference on Nanotechnology (ICN 2014),استامبولعلی قربانپور
Effect of follower force on nonlocal vibration of nanoplateScience and Research Pioneers Institute (www.srpioneers.org) 2nd International Conference on Nanotechnology (ICN 2014),استامبولزهرا خدامی مرقی,علی قربانپور,حامد خانی آرانی,الهام حق پرست
Vibration and instability analysis of visco-DWCNTs conveying fluid based on surface sinsuidal couple stress theoryScience and Research Pioneers Institute (www.srpioneers.org) 2nd International Conference on Nanotechnology (ICN 2014),استامبولعلی قربانپور,مجید جمالی,محمد مسیبی,رضا کلاه چی
Nonlocal DQM for nonlinear vibration of functionally graded SWCNTs reinforced piezoelectric platesThe 4th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-4) Dec. 16-17, 2014, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iranتهرانعلی قربانپور,رضا کلاه چی,محمد مسیبی,مجید جمالی
Fluid structure interaction effect on vibration of conveyed coupled composite microtubes reinforced by Boron-Nitride nanotubeProceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)تهرانعلی قربانپور,الهام حق پرست,زهرا خدامی مرقی
Size-dependent vibration of bonded double Boron-Nitride nanotube reinforced composite microtubes conveying fluidProceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)تهرانعلی قربانپور,الهام حق پرست,زهرا خدامی مرقی
Kinesin walking effect on the size dependent vibration of bioliquid-filled microtubulesThe 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015تهرانعلی قربانپور,محمد عبدالهیان
Nonlinear Vibration of embedded nanobeam based onnonlocal third order shear deformation theoryThe 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015تهرانعلی قربانپور,زهرا خدامی مرقی,حامد خانی آرانی,الهام حق پرست
Vibration of magnetostrictive nano-plate subjected to in plane forces and embedded in viscoelastic mediumدومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو- دانشگاه خوارزمی 1394کرجحامد خانی آرانی,علی قربانپور,زهرا خدامی مرقی
Prediction of elastic modulus of rectangular composite plate reinforced by aligned carbon nanotubes (CNTs) by three dimensional finite element methodThe Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech-2014)تهرانعلی قربانپور,برهان روستاناوی
بهینه سازی ابعاد هندسی پوسته استوانه ای جدار نازک تحت ضربه محوری در جذب انرژی جنبشیدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایرانتهرانعلی قربانپور,على تشکرى,رضا کلاه چی,علی اکبر مصلائی برزکی
Effect of Elastic Foundation on Nonlocal Vibration of CNTs With Attached Buckyballs at TipIran-Belarus International Conference on Modern Applications of Nanotechnology (IBCN12)مینسکم. قیطانی,حسن رحیمی پور,علی قربانپور,رضا کلاه چی
Nonlocal Terahertz Wave Characteristics of Embedded Single-Walled Boron Nitride NanotubesIran-Belarus International Conference on Modern Applications of Nanotechnology (IBCN12)مینسکحسن رحیمی پور,م. قیطانی,علی قربانپور,رضا کلاه چی
Surface Stress Effects on the Bending Wave Propagation of Nanobeams Resting on a Pasternak Foundationhttp://www.conferencealerts.com/show-event?id=98602مینسکحسن رحیمی پور,م. قیطانی,علی قربانپور,رضا کلاه چی
بررسی ارتعاشات غیر خطی ورق پلیمری واقع در محیط الاستیکدومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشاتتهرانعلی قربانپور,حسین وثوق ,رضا کلاه چی
Dynamic instability analysis of carbon nanotube-reinforced composite oil pipelines conveying pulsating fluid4th International Conference on Acoustics & Vibration (ISAV2014), ,تهرانعلی قربانپور,محمد صادق قائدی,رضا کلاه چی