لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۳۸۱ تا ۵٬۴۰۰ مورد از کل ۵٬۸۷۴ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
نقش والدین در رشد هویت جنسیتی فرزندانکنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاریتهرانفریبرز صدیقی ارفعی,فاطمه السادات بیطرفان
توسعه طبیعت گردی و دیدگاه زنان روستاییهمایش ملی زن و توسعه پایدار روستاییمشهد مقدسمحسن شاطریان,صدیقه کیانی سلمی,یونس غلامی,زهرا منتصری
توسعه طبیعت گردی و دیدگاه زنان روستاییهمایش ملی زن و توسعه پایدار روستاییمشهد مقدسمحسن شاطریان,صدیقه کیانی سلمی,یونس غلامی,زهرا منتصری
توسعه طبیعت گردی و دیدگاه زنان روستاییهمایش ملی زن و توسعه پایدار روستاییمشهد مقدسمحسن شاطریان,صدیقه کیانی سلمی,یونس غلامی,زهرا منتصری
معرفی کاروانسرای میرپنج در راستای توسعه گردشگریهمایش ملی بافت های فرسوده تاریخی و شهریکاشانصدیقه کیانی سلمی,لیلا ابراهیمی
Stiffening baryonic equation of state with hyperonsThe Modern Physics of Compact Stars and Relativistic GravityM. Ghazanfari Mojarrad
بررسی پتانسیل مؤثر تک ذره و تابع توزیع فرمی-دیراک در ماده هسته ای نامتقارن براساس جرم مؤثر تعمیم یافتهبیست ویکمین کنفرانس هسته ای ایراناصفهانسیده کبری موسوی خرشتمی,مهدی غضنفری مجرد
نقش جرم مؤثر تعمیم یافته در پتانسیل میدان میانگین و انرژی جنبشی تک ذره در فضای فازشانزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و ششمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاهخرم آبادسیده کبری موسوی خرشتمی,مهدی غضنفری مجرد
تعیین معادله حالت ماده هستهای نامتقارن برحسب شکل صریح پتانسیل شیمیایی نوکلئونها در دمای های معینکنفرانس فیزیک ایران 94مشهدمهدخت مینایی بیدگلی,مهدی غضنفری مجرد
Vibration analysis of rotating disk considering radial and circumferential in-plane stresses created by rotationThe 14th International Conference of Iranian Aerospace Society Communication and Space Technologyتهرانکیو1ن ترابی,زهره بیابانی,حسن افشاری,علیرضا پوراعتماد
نقش مذهب و معنویت در ارتقاء تاب آوری و سلامت رواناولین همایش ملی اسلام و سلامت روانبندرعباسمریم نادی راوندی,فریبرز صدیقی ارفعی
تحلیل پتانسیل ها و راهبردهای توسعه ی توریسم در خانه های تاریخی )نمونه موردی: خانه تاریخی عباسیان کاشان(همایش ملی بافت های فرسوده تاریخی و شهریکاشانصدیقه کیانی سلمی,پریناز زورمند,اسیه عباسیان
نقش برهمکنش هایپرون – هایپرون در تعیین ساختار ماده ستارگان نوترونیبیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیکتهرانمهدی غضنفری مجرد,روح اله عرب سعیدی
تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در خانه های تاریخی(نمونه موردی: خانه سرتیپ سدهی)همایش ملی بافت های فرسوده تاریخی و شهریکاشانصدیقه کیانی سلمی,پریناز زورمند
گردشگری مذهبی و زیارتی ناجی اقتصاد محلی(نمونه موردی: شهرستان آران و بیدگل)همایش ملی بافت های فرسوده تاریخی و شهریکاشانصدیقه کیانی سلمی,مریم کیانی
استفاده ازرنگزای طبیعی وسمه جهت کاربرد در رنگرزی منسوجات بیمارستانی بمنظورکنترل آلودگی هاسومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست ومنابع آبتهراناخترالسادات موسوی,امیر حسین چیت سازیان,سیدکاظم موسوی
Stress and vibration analyses of a rotating disk with radial-dependant propertiesThe 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015تهرانکیو1ن ترابی,حسن افشاری,علیرضا پوراعتماد
Effect of constant axial load on critical angle and stability of rotating cylindrical panelsThe 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015تهرانکیو1ن ترابی,حسین نصیری,علیرضا پوراعتماد
Effect of delamination size and location on natural frequencies of laminated composite beamsThe 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015تهرانکیو1ن ترابی,مصطفی شریعتی نیا,محمد حیدری رارانی
تاثیر سرعت چرخش و پارامترهای هندسی بر روی پایداری و وزن بحرانی پوسته استوانه ای دوارچهاردهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایرانتهرانحسین نصیری,کیو1ن ترابی