لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۳۲۱ تا ۵٬۳۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
بررسی کیفیت مکان با محوریت حافظه تاریخی شهروندان در بافت های فرسوده (بافت حاجی در شهر همدان) با توجه به طرح های اخیر بهسازی و نوسازی در سیاست های شهری امروزهمایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهریکاشانمحسن نیازی,محسن شاطریان,سیما خزائیان
تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی سرمایه اجتماعی به مثابه مؤلفه کلیدی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتچهارمین کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفتتهرانمحسن نیازی
بررسی تأثیر راهبرد مشارکت اجتماعی شهروندان در پیشبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتچهارمین کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفتتهرانمحسن نیازی,طاها عشایری
شهروندی و رفاه اجتماعیدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیتهرانمحسن نیازی,محمد کارکنان نصرآبادی
جامعه شناختی آسیبهای اجتماعی از منظر قرآن کریمدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیتهرانمحسن نیازی,مرتضی جعفرپوربرزکی,محمد کارکنان نصرآبادی
تحلیلی بر تأثیر ازدواج خویشاوندی بر معلولیت فرزند و میزان رضایت از زندگیاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایرانتهرانمحسن نیازی,محمد کارکنان نصرآبادی,الهام شفایی مقدم
بررسی و معرفی گیاهان رنگرزی منطقه اصفهان به عنوان یکی از منابع طبیعی به منظور استفاده در فرش دستبافکنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهرانعارف جهانگیری,محسن نیازی,حسن خاتمی
نقش آینده پژوهی در برنامه ریزی استراتژیکاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایرانتهرانمحدثه قبایی ارانی,محسن نیازی
تاملی بر نقش آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء سطح یادگیریسومین همایش مجازی ره آوران آموزشتهرانمحمد نورمحمدی نجف آبادی,فریبرز صدیقی ارفعی
بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت همگانیاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایرانتهرانمحسن نیازی,محدثه قبایی ارانی,علیرضا اقبالیان آرانی
تحلیل جامعه شناختی تأثیر معلولیت بر سلامت اجتماعی و روانی خانوادهاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایرانتهرانمحسن نیازی,محمد کارکنان نصرآبادی
تاثیرات منفی فضای مجازی بر هویت دینی نسل جوان و نوجوانکنفرانس ملی روان شناسی و علوم رفتاریتهرانسارا افشار,فریبرز صدیقی ارفعی
نقش سبک زندگی در گرایش به مصرف مواد مخدرکنفرانس ملی روان شناسی و علوم رفتاریتهرانسارا افشار,فریبرز صدیقی ارفعی
بررسی پدیده شهرنشینی و پیامدهای آن در کشورهای جهان سوم بر اساس تئوری های جامعه شناختیاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایرانتهرانمحسن نیازی,موسی سعادتی,حسن منتظری خوش,محمد مهدی پور
تاملی بر اثار اخلاقی فضای مجازی بر خانواده, اسیب هاو راهکارهاهشتمین همایش علمی دفتر همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورشتهرانمحمد نورمحمدی نجف آبادی,فریبرز صدیقی ارفعی,ابراهیم یاوریان
نگاهی جامعه شناختی به پدیده اعتیاد با تأکید بر نقش تعدیل گرایانه سرمایه اجتماعیاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایرانتهرانمحسن نیازی,صمد رسول زاده اقدم,موسی سعادتی,حسن منتظری خوش
بررسی وضعیت نگرش شهروندان نسبت به معلولان ذهنی در شهرستان های کاشان و اران و بیدگلکنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانیتهرانمحمد صادق میر علی,صدیقه چشم براهی,فریبرز صدیقی ارفعی
آسیب شناسی اجتماعی مشارکت شهروندی به عنوان مؤلفه پدافند غیرعامل در مدیریت شهریهمایش ملی پدافند غیر عامل و علوم انسانیکاشانمحسن نیازی,محمد کارکنان نصرآبادی,غلامرضا نیاسری
نقش توسعه فرهنگی در پدافند غیرعاملهمایش ملی پدافند غیر عامل و علوم انسانیکاشانمحسن نیازی,احسان الماسی بیدگلی,سید سعید حسینی زاده آرانی
جایگاه سرمایه اجتماعی در پدافند غیرعاملهمایش ملی پدافند غیر عامل و علوم انسانیکاشانمحسن نیازی,الهام شفایی مقدم,زینب پروری آرانی