کتب

تعداد بازدید:۴۸۵

3- تهیه و تنظیم جزوات و کتب آموزشی

 

نام جزوه و کتاب

محل انتشار

1

دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 2

دانشگاه یزد- دانشگاه پیام نور شهرضا- دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا-دانشگاه یاسوج

2

دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 3

دانشگاه یاسوج

3

دستور کار آزمایشگاه فیزیک جدید

دانشگاه یاسوج

4

اصول خطا گیری و رسم نمودار

دانشگاه یزد- دانشگاه پیام نور شهرضا- دانشگاه اصفهان-دانشگاه یاسوج

5

دستور کار آزمایشگاه اپتیک

دانشگاه یزد

6

کتاب آزمایشگاه فیزیک 2

جهاد دانشگاهی مازندران

7

Quantum Dot Based Light Emitting Diodes(Chapter Book)

INTECH