مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۶۱شناسایی مناطق مناسب برای حفاظت از فون پرندگان استان گلستانروح اله میرزایی محمد آبادی,عباس اسماعیلی ساری,محمودرضا همامی,حمیدرضا رضاییپژوهشهای محیط زیست1397/05/15
۶۲قابلیت گیاه پالایی گیاه آبزی Nelumbo nucifera در حذف فلزات سنگین در تالاب انزلیامیرحسین حمیدیان-هاجر نوروزنیا-روح اله میرزایی محمد آبادی2016-12-01
۶۳کاربرد روش الکتر در مکان‌یابی دفن بهداشتی پسماند‌های شهری (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد)ندا فاضل نژاد,روح اله میرزایی محمد آبادی,رسول حیدری سورشجانیفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1396/03/21
۶۴کاربرد روش الکتر در مکان‌یابی دفن بهداشتی پسماند‌های شهری (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد)ندا فاضل نژاد-روح اله میرزایی محمد آبادی-رسول حیدری سورشجانی2017-6-01
۶۵کاربرد شاخص خود‌همبستگی فضایی موران در تحلیل فضایی-زمانی آلاینده‌ی PM2.5 (مطالعه موردی: شهر تهران)مرضیه نادیان,روح اله میرزایی محمد آبادی,سعید سلطانی محمدیمهندسی بهداشت محیط1397/03/21
۶۶مدل‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گوسفند وحشی در استان لرستانمحمدرضا اشرف زاده,علی اصغر نقی پور,مریم حیدریان,روح اله میرزایی محمد آبادیمحیط زیست جانوری1399/07/01
۶۷مدل‌سازی پراکنش بالقوه گونه‌های حیات‌وحش بر مبنای دانش بوم‌شناختی جوامع بومی در مقایسه با روش‌های یادگیری ماشینی (مطالعه موردی: آهوی ایرانی در منطقه حفاظت‌شده میشداغ)زینب عبیداوی,کاظم رنگزن,روح اله میرزایی محمد آبادی,محمدرضا اشرف زادهنشریه محیط زیست طبیعی1396/12/20
۶۸مدل‌سازی پراکنش قوچ و میش اصفهان در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد براساس بهبود اریب داده‌های حضور و انتخاب متغیرهای مناسب با استفاده از حداکثر آنتروپیعلی جعفری-روح اله میرزایی محمد آبادی-رسول زمانی2016-6-01
۶۹مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبار، استان خوزستانزینب عبیداوی,کاظم رنگزن,روح اله میرزایی محمد آبادی,مصطفی کابلی زادهبوم شناسی کاربردی1395/12/21
۷۰مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبار، استان خوزستانزینب عبیداوی-کاظم رنگزن-روح اله میرزایی محمد آبادی-مصطفی کابلی زاده2017-3-01
۷۱مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه‌های حیات‌ وحش با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبارزینب عبیداوی,کاظم رنگزن,روح اله میرزایی محمد آبادی,مصطفی کابلی زاده,اردشیر امینیبوم شناسی کاربردی1396/03/21
۷۲مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه‌های حیات‌ وحش با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت‌ شده شیمبارزینب عبیداوی-کاظم رنگزن-روح اله میرزایی محمد آبادی-مصطفی کابلی زاده-اردشیر امینی2017-6-01
۷۳مقایسه روش¬های درون¬یابی مکانی جهت پهنه¬بندی غلظت فلزات سنگین در خاک سطحی شهرستان آران و بیدگلیونس سیفی-روح اله میرزایی محمد آبادی0-0-01
۷۴مقایسه کارایی پودر سنگ مرمر خام و کلسینه شده در حذف رنگ اسید اورنج 7 از محلول آبیام البنین سندی-روح اله میرزایی محمد آبادی2017-5-01
۷۵مقایسه کارایی پودر سنگ مرمر خام و کلسینه شده در حذف رنگ اسید اورنج 7 از محلول آبیام البنین سندی,روح اله میرزایی محمد آبادیمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1396/02/21
نمایش ۶۱ تا ۷۵ مورد از کل ۷۵ مورد.