مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱نقش میانجی تاب آوری و خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با پریشانی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان پستانمحمد رضا تمنائی فر,زهرا سلیمانیانمجله علوم پزشکی فیض1403/01/25
۲پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت نوجوانان بر اساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری سبک‌های دلبستگیمحمد رضا تمنائی فر,محبوبه خنشاننشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده1402/12/15
۳مدل ساختاری اهمال¬کاری تحصیلی بر اساس تاب¬آوری تحصیلی با نقش میانجی اضطراب اجتماعیمحمد رضا تمنائی فر,صفورا خدائی,ستاره حدادیپژوهش های کاربردی روانشناختی1402/09/22
۴ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی: نقش میانجی رفتارهای خودمراقبتیمحمد رضا تمنائی فر,اعظم منصوری نیک,شیوا احمدپور سامانیروانشناسی سلامت1402/09/15
۵ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی: نقش میانجی رفتارهای خودمراقبتیمحمد رضا تمنائی فر,اعظم منصوری نیک,شیوا احمدپور سامانیروانشناسی سلامت1402/09/15
۶ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی: نقش میانجی رفتارهای خودمراقبتیمحمد رضا تمنائی فر,اعظم منصوری نیک,شیوا احمدپور سامانیروانشناسی سلامت1402/09/15
۷تاثیر زوج درمانی طرحواره محور بر سکوت زناشویی و باجگیری عاطفی در زنان با تعارضات زناشوییسمیه هاشم زاده آل هاشم,محمد رضا تمنائی فر,اعظم منصوری نیکدو فصلنامه روانشناسی خانواده1402/06/31
۸تاثیر زوج درمانی طرحواره محور بر سکوت زناشویی و باجگیری عاطفی در زنان با تعارضات زناشوییسمیه هاشم زاده آل هاشم,محمد رضا تمنائی فر,اعظم منصوری نیکدو فصلنامه روانشناسی خانواده1402/06/31
۹نقش واسطه ای عزت نفس و شفقت به خود در رابطه بین سبک اسناد و سازگاری دانش آموزانمهدیه جعفری ده ابادی,محمد رضا تمنائی فرپژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی1402/06/25
۱۰رابطه بین تصویر بدن و سازگاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان: نقش میانجی شفقت به خود و تاب آوری روان شناختیمحمد رضا تمنائی فر,اعظم منصوری نیک,عزت گلستانیدو ماهنامه فیض1402/05/20
۱۱پدیده وانمودگرایینسیم رضایی,محمد رضا تمنائی فرفصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی1402/03/23
۱۲پدیده وانمودگرایینسیم رضایی,محمد رضا تمنائی فرفصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی1402/03/23
۱۳مدل ساختاری بهزیستی روانشناختی بر اساس نیازهای روانشناختی و ذهن‌آگاهی با نقش واسطه‌ای استفاده آسیب‌زا از اینترنت در نوجوانانزینب محمدی نیکو,محمد رضا تمنائی فررویش روانشناسی1348/10/11
۱۴مدل ساختاری بهزیستی روانشناختی بر اساس نیازهای روانشناختی و ذهن‌آگاهی با نقش واسطه‌ای استفاده آسیب‌زا از اینترنت در نوجوانانزینب محمدی نیکو,محمد رضا تمنائی فررویش روانشناسی1348/10/11
۱۵The Mediating Role Of Maladaptive Cognitive Emotion, Regulation Strategies In The Relationship Between Negative Perfectionism And Social Anxiety In Adolescent Girlsمحمد رضا تمنائی فر,ستاره حدادیInt J Med Invest2023-09-02
۱۶The Mediating Role Of Maladaptive Cognitive Emotion, Regulation Strategies In The Relationship Between Negative Perfectionism And Social Anxiety In Adolescent Girlsمحمد رضا تمنائی فر,ستاره حدادیInt J Med Invest2023-09-02
۱۷Academic well-being of adolescent girls: the role of academic self-efficacy and happinessفاطمه خداپناه,محمد رضا تمنائی فرInt J Med Invest2023-04-28
۱۸The Prediction of Marital Burnout Based on Personality Traitsالهام رضا حاجی بیدگلی-محمد رضا تمنائی فر623-4-01
۱۹رابطه تاب آوری، امیدواری و هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلیمجید صدوقی-محمد رضا تمنائی فر-جمیله ناصری2017-9-01
۲۰Social Anxiety Study Based on Coping Styles and Attachment Stylesمحمد رضا تمنائی فر-مریم صنعتکارفر2017-3-01
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۹ مورد.