مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Sol-gel preparation of Zn-Fe nanocomposite coatings on copper and optimization of process factors on their corrosion protection propertiesفائزه السادات رضوی,محسن بهپورThe 23rd Iranian Seminar of Analytical Chemistry2016-8-30
۲Evaluation of Corrosion Inhibition of a Novel Class inhibitors for Mild Steel Corrosion in HCl Solutionفائزه السادات رضوی,محسن بهپورThe 23rd Iranian Seminar of Analytical Chemistry2016-8-30
۳polypodium vulgar extract as green corrosion inhibitor for mild steel in 6 M HCl mediumفرناز حاجیان پور,محسن بهپوردومین کنفرانس کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی2016-5-5
۴Investigation of inhibition properties of 2-(2-nitrophenyl)-benzothiazole on corrosion protection performance using statistical experimental designسعید معصوم,محسن بهپور,مرضیه افضل خواه,حسین نعیمیسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی2016-4-22
۵A Novel method for Highly photoactive and stable TiO2 coatings on Stainless steel AISI420 in the presence of visible light and sunlightمحسن بهپور,فاطمه صفاری6th international congress on nanossience and nanotechnology2016-10-26
۶Corrosion behavior of TiO 2 – CdO nanocomposite thin films on copper prepared by sol – gel methodفرناز حاجیان پور,محسن بهپور,مهدی شبانی نوش آبادی6th international congress on nanossience and nanotechnology2016-10-26
۷Characterization and mosquito repellent activity of Trachyspermum ammi oil Nano emulsionرضوانه رمضانی,محسن بهپور,م. وزیریان6th international congress on nanossience and nanotechnology2016-10-26
۸Potentiality of experimental design in the optimization of influencing parameters on the corrosion inhibition efficiency of 2-(4-methoxyphenyl)-benzothiazole using electrochemical techniquesسعید معصوم,محسن بهپور,مرضیه افضل خواه,آرش حیدرنژادسومین کنگره بین المللی شیمی و مهندسی شیمی2016-1-28
۹Optimization of effective parameters by statistical experimental design on the corrosion inhibition potential of 2-(2- hydroxynaphtyl)-benzothiazole for mild steel using impedance spectroscopyسعید معصوم,محسن بهپور,مرضیه افضل خواه,آرش حیدرنژادسومین کنگره بین المللی شیمی و مهندسی شیمی2016-1-28
۱۰Electrocatalytic oxidation of antihypertensive drug on a copper hydroxide nanoparticles modified electrodeسید مهدی قریشی,فائزه سعیدی نژاد,محسن بهپور,سعید معصومهجدهمین کنگره شیمی ایران2015-8-30
۱۱تهیه و شناسایی نانوساختارهای CdS درسلول های خورشیدی لایه نازک CIGS به روش الکتروشیمیاییپریسا کریمی مونه,مهدیه اسمعیلی زارع,سیدمحمدباقر قریشی,محسن بهپورکنفرانس سلول های خورشیدی نانو ساختار2015-12-17
۱۲Multivariate curve resolution-alternating least squares assisted voltammetry for simultaneous determination of non-steroidal anti-inflammatory drugsسید مهدی قریشی,فائزه سعیدی نژاد,سعید معصوم,محسن بهپور5th Iranian Biennial Chemometrics Seminar2015-11-25
۱۳Development immobilization of DNA onto a carbon nanotube modified electrode and characterization by electrochemical techniquesمحسن بهپور,حسینعلی رفیعی پور,مهین کشاورزThe 11th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran2014-9-9
۱۴N- Benzylidene : A new and effective corrosion inhibitor for copper in hydrochloric acid solutionمحسن بهپور,فائزه السادات رضوی10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran2014-11-26
۱۵Corrosion inhibition of copper by Acoruscalamusas green corrosion inhibitor in 3 wt% NaCl solutionمحسن بهپور,فائزه السادات رضوی10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran2014-11-26
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.