لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵٬۸۲۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۵٬۸۷۴ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
پایش تغییرات محیطی کویر دامغان با استفاده از داده های دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (1988-2014)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانیسمنانسیدحجت موسوی
مروری بر برخی از شواهد ژئومورفولوژیکی تغییرات اقلیمی کواترنردومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذاییاصفهانسیدحجت موسوی,حمیدرضا رحمانی
بررسی پتانسیلهای اکوتوریسم 'میدانگل'اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایرانهمدانزهرا خادمه الرسول,رضا قضاوی,سیدحجت موسوی
بررسی پتانسیلهای اکوتوریسم 'میدانگل'اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایرانهمدانزهرا خادمه الرسول,رضا قضاوی,سیدحجت موسوی
پدافند غیرعامل قنات؛ مهمترین سازه آبی ایرانیان باستاناولین همایش ملی پدافندغیرعامل و علوم انسانیکاشانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
پدافند غیرعامل قنات؛ مهمترین سازه آبی ایرانیان باستاناولین همایش ملی پدافندغیرعامل و علوم انسانیکاشانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
پدافند غیرعامل قنات؛ مهمترین سازه آبی ایرانیان باستاناولین همایش ملی پدافندغیرعامل و علوم انسانیکاشانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
پدافند غیرعامل قنات؛ مهمترین سازه آبی ایرانیان باستاناولین همایش ملی پدافندغیرعامل و علوم انسانیکاشانسیدحجت موسوی,عباسعلی ولی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا قضاوی
کویر؛ پدافند یا ضد پدافند (مطالعه موردی: کویر دامغان)اولین همایش ملی پدافندغیرعامل و علوم انسانیکاشانسیدحجت موسوی
Why Are My Students ReticentTELLSI 12Zahedanعباس زارعی تجره,الهه السادات میری تفتی
Catalytic Removal of NOx over CeO2-MOx (M=Mn, Fe, Co, Ni and Cu) Binary Oxide Nanocatalystsهمایش تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژیتهرانسیدمهدی موسوی بفروئیه,علیقلی نیایی,داریوش سالاری,پروانه نخستین پناهی
Catalytic removal of NOx by CeO2-MnOx mixed oxide supported on H-ZSM-5همایش ملی محیط زیست و صنعت سبزاصفهانسیدمهدی موسوی بفروئیه,علیقلی نیایی,داریوش سالاری,پروانه نخستین پناهی
مقایسه عملکرد کاتالیزور Mn-Kaolin با کاتالیزورهای Cu-ZSM-5 و Pt-Al2O3 در فرآیند کاهش کاتالیزوری آلاینده NOx با آمونیاکهمایش ملی محیط زیست و صنعت سبزاصفهانسیدمهدی موسوی بفروئیه,داریوش سالاری,علیقلی نیایی,پروانه نخستین پناهی
بررسی تأثیر بحران منابع آب کشاورزی بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روستاییدومین همایش ملی بحران آبشهرکردصدیقه کیانی سلمی
تحلیل وضعیت شغلی فارغ التحصیلان هنرهای صناعیدهمین همایش بین المللی کارآفرینی زنانتهرانربابه خاتون پیله فروش,صدیقه کیانی سلمی
تحلیل وضعیت شغلی فارغ التحصیلان هنرهای صناعیدهمین همایش بین المللی کارآفرینی زنانتهرانربابه خاتون پیله فروش,صدیقه کیانی سلمی
ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد توریسم گستردهاولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیاهمدانصدیقه کیانی سلمی,محبوبه خسروی نژاد
تعیین عوامل مؤثر بر توسعه طبیعت¬گردی با روش DEMATEL نمونه موردی: روستاهای بخش برزک- کاشانهمایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازهامشهدزهرا منتصری,محسن شاطریان,یونس غلامی,صدیقه کیانی سلمی
تعیین عوامل مؤثر بر توسعه طبیعت¬گردی با روش DEMATEL نمونه موردی: روستاهای بخش برزک- کاشانهمایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازهامشهدزهرا منتصری,محسن شاطریان,یونس غلامی,صدیقه کیانی سلمی
تعیین عوامل مؤثر بر توسعه طبیعت¬گردی با روش DEMATEL نمونه موردی: روستاهای بخش برزک- کاشانهمایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازهامشهدزهرا منتصری,محسن شاطریان,یونس غلامی,صدیقه کیانی سلمی