نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۲۹۵ مورد.
علی

علی عارف منش

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
علی عارف منش
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/arefmanesh/fa

محمد

محمد عارفی

استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
محمد عارفی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۴۰۵ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/arefi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
بابک

بابک عالمی

استادیار
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
بابک عالمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/alemi/fa

علی

علی عالی انواری

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
علی عالی انواری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/anvari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمود

محمود عباسی

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
محمود عباسی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/mabbasi/fa

مصطفی

مصطفی عباسی مقدم

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
مصطفی عباسی مقدم
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/abbasim/fa

علی اکبر

علی اکبر عباسیان آرانی

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
علی اکبر عباسیان آرانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۳۶ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/abbasian/fa

گوگل اسکالر
علی اکبر

علی اکبر عبدالله زاده

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
علی اکبر عبدالله زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/abdzad/fa

عباس

عباس عبدلی آرانی

دانشیار
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
عباس عبدلی آرانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۶۳ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/abdoliabbas/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
ابوالفضل

ابوالفضل عرب بیگی

مربی
دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی
ابوالفضل عرب بیگی
مربی کارشناسی ارشد
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۵۷ دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی

https://faculty.kashanu.ac.ir/arabbeigi/fa

جلال

جلال عسکری

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
جلال عسکری
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۷۹ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/askari/fa

گوگل اسکالر
علی

علی عمرانی پور

استادیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
علی عمرانی پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۴۲ دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/aomrani/fa

مهدی

مهدی غضنفری مجرد

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
مهدی غضنفری مجرد
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۹۹ دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghazanfari/fa

گوگل اسکالر
علی

علی غلامی

استادیار
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
علی غلامی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۰ دانشکده شیمی - شیمی تجزیه

https://faculty.kashanu.ac.ir/agholami/fa

یونس

یونس غلامی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
یونس غلامی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۳۹ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم

https://faculty.kashanu.ac.ir/yonesgholami/fa

محمدرضا

محمدرضا غیاثیان

استادیار
دانشکده معماری و هنر - هنر اسلامی
محمدرضا غیاثیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۰ دانشکده معماری و هنر - هنر اسلامی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghiasian/fa

غلامحسین

غلامحسین فتح تبار

دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
غلامحسین فتح تبار
دانشیار دکترای تخصصی
۵۹۱۲۳۶۹ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/fathtabar/fa

گوگل اسکالر