نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۳۴۴ مورد.
علی

علی حسین زاده

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
علی حسین زاده
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۷۵۸ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی

https://faculty.kashanu.ac.ir/hoseinzadeh/fa

جواد

جواد حسین زاده ساداتی

استادیار
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
جواد حسین زاده ساداتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۴ دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/javadhoseinzadeh/fa

سید علی

سید علی حسینی تفرشی

دانشیار
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
سید علی حسینی تفرشی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۹۵ دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sahosseini/fa

Google Scholar Research GATE
عبدالرسول

عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی

دانشیار
پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی
عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۷۵۱۹۹۰ پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/aebrahimabadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
ابوالفضل

ابوالفضل حلوایی نیاسر

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
ابوالفضل حلوایی نیاسر
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۰۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/halvaei/fa

Google Scholar Scopus ORCID
مجید

مجید حیاتی آشتیانی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
مجید حیاتی آشتیانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/hayati/fa

حسین

حسین حیدری

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
حسین حیدری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه

https://faculty.kashanu.ac.ir/heydari/fa

ابراهیم

ابراهیم حیدری سمیرمی

دانشیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
ابراهیم حیدری سمیرمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۸۰۹ دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/ebheidari/fa

رسول حیدری سورشجانی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و گردشگری
رسول حیدری سورشجانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۲۶ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و گردشگری

https://faculty.kashanu.ac.ir/rasolheidary/fa

Google Scholar ORCID
حسن

حسن خاتمی بازنشسته

استادیار
دانشکده معماری و هنر - فرش
حسن خاتمی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۶۳ دانشکده معماری و هنر - فرش

https://faculty.kashanu.ac.ir/hkhatami/fa

زین‌العابدین

زین‌العابدین خدمتی بیدگلی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
زین‌العابدین خدمتی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

https://faculty.kashanu.ac.ir/khedmati/fa

حسین

حسین خراسانی زاده

استاد
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
حسین خراسانی زاده
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۲۳ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/khorasan/fa

Google Scholar Scopus ORCID
مهرداد

مهرداد خشوعی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
مهرداد خشوعی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/khoshoei/fa

موسی

موسی خلفی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
موسی خلفی
استادیار فوق دكتری
- دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/khalafi/fa

Google Scholar
بهرام

بهرام خوشنویسان

دانشیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
بهرام خوشنویسان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۸۵ دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/khoshevisan/fa

علی

علی خیاطیان

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
علی خیاطیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/khayatian/fa

علی

علی دادخواه

مربی
دانشکده معماری و هنر - فرش
علی دادخواه
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده معماری و هنر - فرش

https://faculty.kashanu.ac.ir/dadkhah/fa

احمد

احمد دانائی نیا

دانشیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
احمد دانائی نیا
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/danaeinia/fa

Google Scholar ORCID