نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۳۰۸ مورد.
جلال

جلال عسکری

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
جلال عسکری
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۷۹ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/askari/fa

Google Scholar
سید حسن

سید حسن علوی نیا

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
سید حسن علوی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری

https://faculty.kashanu.ac.ir/alavinia/fa

ORCID
علی

علی عمرانی پور

استادیار
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
علی عمرانی پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۴۲ دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/aomrani/fa

مهدی

مهدی غضنفری مجرد

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
مهدی غضنفری مجرد
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۴۰۹۹ دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghazanfari/fa

Google Scholar ORCID
علی

علی غلامی

استادیار
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
علی غلامی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۰ دانشکده شیمی - شیمی تجزیه

https://faculty.kashanu.ac.ir/agholami/fa

ORCID
یونس

یونس غلامی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
یونس غلامی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۳۹ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم

https://faculty.kashanu.ac.ir/yonesgholami/fa

محمدرضا

محمدرضا غیاثیان

استادیار
دانشکده معماری و هنر - هنر اسلامی
محمدرضا غیاثیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۰ دانشکده معماری و هنر - هنر اسلامی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghiasian/fa

Google Scholar
ابوالفضل

ابوالفضل فتاحی

استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
ابوالفضل فتاحی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/fattahi/fa

غلامحسین

غلامحسین فتح تبار

دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
غلامحسین فتح تبار
دانشیار دکترای تخصصی
۵۹۱۲۳۶۹ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/fathtabar/fa

Google Scholar
عباسعلی

عباسعلی فراهتی

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
عباسعلی فراهتی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی

https://faculty.kashanu.ac.ir/farahati/fa

علیرضا

علیرضا فرجی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
علیرضا فرجی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۳۴۶۴ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل

https://faculty.kashanu.ac.ir/arfaraji/fa

حمیدرضا

حمیدرضا فرشچی

استادیار
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
حمیدرضا فرشچی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۶ دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/farshchi/fa

روح اله

روح اله فرقدان

دانشیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال
روح اله فرقدان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۶۶ دانشکده فیزیک - فیزیک ماده ی چگال

https://faculty.kashanu.ac.ir/rfarghadan/fa

Google Scholar Scopus
حمیدرضا

حمیدرضا فرنوش

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
حمیدرضا فرنوش
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۱ دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/farnoush/fa

Google Scholar Scopus
علی

علی فرهادیان

استادیار
دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد
علی فرهادیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۲۷-۰۳۱۵۵۹۱۴۲۲۲ دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد

https://faculty.kashanu.ac.ir/farhadian/fa

حمیدرضا

حمیدرضا فهیمی تبار

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
حمیدرضا فهیمی تبار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/fahimitabar/fa

علیرضا

علیرضا فولادی

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
علیرضا فولادی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/fouladi/fa

محسن

محسن قاسم پور راوندی

استاد
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
محسن قاسم پور راوندی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghasempour/fa