نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۳۱۰ مورد.
وحید

وحید پیرهادی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
وحید پیرهادی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/vpirhadi/fa

Google Scholar
ربابه خاتون

ربابه خاتون پیله فروش

مربی
دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی
ربابه خاتون پیله فروش
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی

https://faculty.kashanu.ac.ir/khatoon/fa

حمیدرضا

حمیدرضا تبریزی دوز

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
حمیدرضا تبریزی دوز
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۶۲ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/tabrizidooz/fa

Google Scholar
حسین

حسین تحقیقی

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
حسین تحقیقی
دانشیار فوق دكتری
۵۵۹۱۲۴۳۰ دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/tahghighi/fa

Google Scholar Research GATE
محمد

محمد ترکیهای اصفهانی

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
محمد ترکیهای اصفهانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۳ دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای

https://faculty.kashanu.ac.ir/torkiha/fa

Google Scholar
نرگس

نرگس تعظیمی

استادیار
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
نرگس تعظیمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان

https://faculty.kashanu.ac.ir/tazimi/fa

مسعود

مسعود تمسکی بیدگلی همکار سابق

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
مسعود تمسکی بیدگلی همکار سابق
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع

https://faculty.kashanu.ac.ir/tamasoki/fa

محمدرضا

محمدرضا تمنایی فر

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
محمدرضا تمنایی فر
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - روان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/tamannai/fa

زهرا

زهرا توانگر

دانشیار
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
زهرا توانگر
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۶۶ دانشکده شیمی - شیمی فیزیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/ztavangar/fa

Google Scholar
علی

علی ثابتی پور

مربی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
علی ثابتی پور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/asabeti/fa

محسن

محسن جاوری

استادیار
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
محسن جاوری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/javeri/fa

بهرام

بهرام جزی

دانشیار
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
بهرام جزی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۵۵۹۱۲۵۷۲ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/bahramjazi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
اصغر

اصغر جعفری

استادیار
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
اصغر جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - روان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/jafari/fa

مریم

مریم جلائی

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
مریم جلائی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۴۵ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/maryamjalaei/fa

زهرا

زهرا جمشیدزاده

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
زهرا جمشیدزاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۱۳ دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/jamshidzadeh/fa

سید سجاد

سید سجاد جهانبخت

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
سید سجاد جهانبخت
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۴۱ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات

https://faculty.kashanu.ac.ir/jahanbakht/fa

روح الله

روح الله جهانی پور

دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
روح الله جهانی پور
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۷۰ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/jahanipur/fa

رضا

رضا جهانی نژاد

دانشیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
رضا جهانی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۷۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/jahaninejad/fa

Google Scholar