نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۰۳ مورد.
قنبرعلی

قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
۰۳۱۵۹۱۲۴۴۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/sheikhzadeh/fa

عباس

عباس صادق زاده عطار

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
عباس صادق زاده عطار
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۲

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghzadeh/fa

امیرحسین

امیرحسین صادقپور

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
امیرحسین صادقپور
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghpour/fa

احسان

احسان صادقی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
احسان صادقی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۴۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghi/fa

گوگل اسکالر
ستار

ستار صادقی ده چشمه

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
ستار صادقی ده چشمه
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/satarsadeghi/fa

غلامرضا

غلامرضا صالح علوی

کارشناسی ارشد
دانشکده معماری و هنر - فرش
غلامرضا صالح علوی
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده معماری و هنر - فرش
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۴۴

https://faculty.kashanu.ac.ir/salehalavi/fa

حسین

حسین صباغیان بیدگلی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
حسین صباغیان بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/hsabaghianb/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مجید

مجید صدوقی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
مجید صدوقی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadoughi/fa

غلامحسین

غلامحسین صدیفیان

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
غلامحسین صدیفیان
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
-

http://orcid.org/0000-0001-7830-0060

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
فریبرز

فریبرز صدیق ارفعی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
فریبرز صدیق ارفعی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/arfaee/fa

جواد

جواد صفایی قمی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی آلی
جواد صفایی قمی
استاد دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی آلی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/safaei/fa

گوگل اسکالر
جواد

جواد صفری

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی آلی
جواد صفری
استاد دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی آلی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۲۰

http://www.nmbk.ir

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مسعود

مسعود صلواتی نیاسر

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
مسعود صلواتی نیاسر
استاد دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/salavati/fa

روح الله

روح الله صیادی نژاد

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
روح الله صیادی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/saiady/fa

سید عباس

سید عباس طاهر

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
سید عباس طاهر
استاد دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
۰۳۶۱۵۹۱۲۴۵۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/sataher/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
فاطمه سادات

فاطمه سادات طاهری

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
فاطمه سادات طاهری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/taheri/fa

بیژن

بیژن طاهری

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
بیژن طاهری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
۰۳۶۱۵۹۱۲۴۲۸

https://faculty.kashanu.ac.ir/bijantaheri/fa

زهراسادات

زهراسادات طاهری

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
زهراسادات طاهری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۴۴

https://faculty.kashanu.ac.ir/ztaheri/fa