نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۲۳ مورد.
کیوان

کیوان شریف مرادی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
کیوان شریف مرادی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۵۷ دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sharifmoradi/fa

Google Scholar
نفیسه

نفیسه شریفی

استادیار
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
نفیسه شریفی
استادیار فوق دكتری
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۹۱ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/sharifi/fa

Google Scholar ORCID
قاسم

قاسم شفیعی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
قاسم شفیعی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۲۰۰ دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/shafiee/fa

محسن

محسن شفیعی راد

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
محسن شفیعی راد
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۸۸ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshafieirad/fa

Google Scholar Scopus ORCID
عباس

عباس شکاری بازنشسته

استادیار
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
عباس شکاری بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی

https://faculty.kashanu.ac.ir/shekarey/fa

مهدی

مهدی شمس

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
مهدی شمس
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshams/fa

محمدرضا

محمدرضا شمس

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
محمدرضا شمس
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezashams/fa

حمیدرضا

حمیدرضا شهبازیان

استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
حمیدرضا شهبازیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۳۷ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/shahbazian/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
قنبرعلی

قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی

استاد
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۲۴۱ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/sheikhzadeh/fa

Google Scholar
عباس

عباس صادق زاده عطار

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
عباس صادق زاده عطار
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۲ دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghzadeh/fa

امیرحسین

امیرحسین صادقپور

دانشیار
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
امیرحسین صادقپور
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۹ دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghpour/fa

احسان

احسان صادقی

دانشیار
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
احسان صادقی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۴۳ دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghi/fa

Google Scholar
زهرا

زهرا صادقی آرانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد
زهرا صادقی آرانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۲۶ دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeqiarani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
ستار

ستار صادقی ده چشمه همکار سابق

استادیار
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
ستار صادقی ده چشمه همکار سابق
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی

https://faculty.kashanu.ac.ir/satarsadeghi/fa

غلامرضا

غلامرضا صالح علوی بازنشسته

مربی
دانشکده معماری و هنر - فرش
غلامرضا صالح علوی بازنشسته
مربی کارشناسی ارشد
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۴۴ دانشکده معماری و هنر - فرش

https://faculty.kashanu.ac.ir/salehalavi/fa

محمد حسن

محمد حسن صانعی پور

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
محمد حسن صانعی پور
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/saneipur/fa

ORCID
حسین

حسین صباغیان بیدگلی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
حسین صباغیان بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۷ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/hsabaghianb/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
مجید

مجید صدوقی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
مجید صدوقی
دانشیار دکترای تخصصی
+۹۸۳۱۵۵۹۱۳۷۵۰ دانشکده علوم انسانی - روان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadoughi/fa

Google Scholar ORCID