نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۱۰ مورد.
محمدرضا

محمدرضا شمس

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
محمدرضا شمس
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezashams/fa

مهدی

مهدی شمس

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
مهدی شمس
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshams/fa

قنبرعلی

قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی

استاد
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۹۱۲۴۴۶ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/sheikhzadeh/fa

Google Scholar
عباس

عباس صادق زاده عطار

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
عباس صادق زاده عطار
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۲ دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghzadeh/fa

امیرحسین

امیرحسین صادقپور

استادیار
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
امیرحسین صادقپور
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۹ دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghpour/fa

احسان

احسان صادقی

دانشیار
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
احسان صادقی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۴۳ دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghi/fa

Google Scholar
زهرا

زهرا صادقی آرانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد
زهرا صادقی آرانی
استادیار -
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۲۶ دانشکده علوم انسانی - مدیریت و اقتصاد

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeqiarani/fa

ORCID
ستار

ستار صادقی ده چشمه

استادیار
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
ستار صادقی ده چشمه
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی

https://faculty.kashanu.ac.ir/satarsadeghi/fa

غلامرضا

غلامرضا صالح علوی

مربی
دانشکده معماری و هنر - فرش
غلامرضا صالح علوی
مربی کارشناسی ارشد
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۴۴ دانشکده معماری و هنر - فرش

https://faculty.kashanu.ac.ir/salehalavi/fa

محمد حسن

محمد حسن صانعی پور

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
محمد حسن صانعی پور
دانشیار -
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/saneipur/fa

حسین

حسین صباغیان بیدگلی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
حسین صباغیان بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۷ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/hsabaghianb/fa

Google Scholar Scopus ORCID
مجید

مجید صدوقی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
مجید صدوقی
استادیار دکترای تخصصی
+۹۸۳۱۵۵۹۱۳۷۵۰ دانشکده علوم انسانی - روان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadoughi/fa

Google Scholar ORCID
غلامحسین

غلامحسین صدیفیان

دانشیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
غلامحسین صدیفیان
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://www.researchgate.net/profile/Gholamhossein_Sodeifian

Google Scholar Scopus Eprint
فریبرز

فریبرز صدیق ارفعی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
فریبرز صدیق ارفعی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - روان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/arfaee/fa

جواد

جواد صفایی قمی

استاد
دانشکده شیمی - شیمی آلی
جواد صفایی قمی
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۵ دانشکده شیمی - شیمی آلی

https://faculty.kashanu.ac.ir/safaei/fa

Google Scholar Scopus ORCID
جواد

جواد صفری بازنشسته

استاد
دانشکده شیمی - شیمی آلی
جواد صفری بازنشسته
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۲۰ دانشکده شیمی - شیمی آلی

https://faculty.kashanu.ac.ir/safari/fa

Google Scholar
مسعود

مسعود صلواتی نیاسر

استاد
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
مسعود صلواتی نیاسر
استاد دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۳ دانشکده شیمی - شیمی معدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/salavati/fa

Google Scholar Scopus ORCID
روح الله

روح الله صیادی نژاد

دانشیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
روح الله صیادی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۴۳ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی

https://faculty.kashanu.ac.ir/saiady/fa